Slovak  English  German  Hungarian

+421 904 066 066

info@odvlhceniestavieb.sk

 ☎️  Zákaznícka linka: +421 904 066 066

SANÁCIA

Odstránenie vlhkosti farského úradu v Lehote pri Nitre

Názov projektu: Sanácia farského úradu v Lehote
Investor: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lehota, Hlavná 538, 951 36 Lehota
Použitá sanačná metóda: horizontálna injektáž
Zhotoviteľ: ELCOP, s.r.o. | Piesková 1153/14, 949 01 Nitra

PROJEKT

Sanácia zabezpečí vytvorenie dodatočnej hydroizolácie, pričom zamedzí kapilárnemu vzlínaniu a prestupu vlhkosti.

Farský úrad Lehota v lehote pri Nitre

Realizácia: 1955-1960

Farský úrad sa nachádza v areáli Rímskokatolíckeho kostola sv. Anny v Lehote pri Nitre. Výstavba farského úradu prebehla koncom 50-tych rokov dvadsiateho storočia. Stavba farského úradu architektonicky predstavuje obytný dom obdĺžnikového pôdorysu s ihlanovitou strechou. Suterén farského úradu je z ¾ zapustený pod terénom a poskytuje priestory na skladovanie. Farský úrad je dobre dispozične riešený, hlavný vstup je z pravej strany, pričom chodba vedie stredom stavby. Z chodby sa prechádza do všetkých miestností, pracovňa, obývacia miestnosť, spálňa, kuchyňa, ktoré sú samostatné. Okná sú dvojkrídlové alebo trojkrídlové. Použitý stavebný materiál je plná pálená tehla, strešná krytina pôvodne tvorená eternitom, rekonštrukciou odstránená a zamenená za pálenú škridlu.

Odstránenie vlhkosti z obvodovej konštrukcie miestnosti refektára

V roku 2020 sa správca farnosti Lehota rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia múrov farského úradu. Vlhkosť prestupujúca kapilárnym vzlínaním poškodzovala obvodový nielen plášť stavby ale i priečky v interiéri. Z dôvodu nefunkčnej horizontálnej hydroizolácie obvodovej konštrukcie a priečok dochádzalo k výraznému prenikaniu vlhkosti aj do interiéru stavby, čo malo za následok narušenie omietok, vytváranie mokrých máp, tvorbu plesní a zdraviu škodlivé prostredie.   Zadanie predstavovalo odstránenie negatívneho javu vlhnutia s prihliadnutím na to, že budova je z konca 50-tych rokov. Bolo potrebné zvoliť sanačnú metódu, ktorá by nenarušila statiku budovy, zároveň jednorazovým zásahom odstrániť natrvalo problém kapilárnej vzlínavosti a zamedziť negatívnemu vplyvu, ktorý spôsobuje  vlhkosť.

Injektážna aplikácia nenarušuje statiku obvodovej konštrukcie stavby

Investor sa rozhodol pre jednorazovú sanačnú metódu, ktorá predstavuje šetrný stavebný zásah, bez narušenia statiky konštrukcie. Použitá patentovaná technológia na odvlhčenie muriva je založená na injektážnej aplikácii sanačnej injektážnej hmoty do obvodovej konštrukcie obvodovej nosnej steny stavby, ale i do nosných a nenosných priečok. Aplikáciou injektážnej hmoty sa vytvorí clona/zábrana voči kapilárnemu vzlínaniu vody, čím dochádza k postupnému znižovaniu vody obsiahnutej v murive a k vysušeniu muriva. Vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie stavby a osadenie voči terénu bola zvolená horizontálna sanácia obvodového múra i priečok. Vodorovná hydroizolácia sa vyhotovila v dvoch radoch, prvý rad hydroizolačnej vrstvy bol vytvorený pod úrovňou súčasnej podlahy a druhý rad hydroizolačnej vrstvy 150 mm nad úrovňou súčasnej podlahy. Injektážna hmota reakciou s vodou obsiahnutou v murive zväčšuje svoj objem, pričom v uzatvorenom priestore sa tlak zvýši a injektážna hmota vypĺňa póry obsiahnuté v materiáli. Týmto spôsobom je vytvorená súvislá hydroizolačná vrstva v celom priereze obvodového nosného muriva i priečok.

Takto ošetrené murivo sa postupne zbaví obsiahnutej vody a dochádza k vysušeniu. Vysušením obvodovej konštrukcie docielime predĺženie životnosti stavby a zamedzíme poškodzovaniu a deštrukcii stavebného materiálu. Zároveň zamedzíme tvoreniu negatívnych javov, ako sú mokré mapy a plesne vznikajúce na povrchu omietky. Kvalitná nemecká patentovaná technológia poskytuje vysokú kvalitu dodatočnej hydroizolácie, dlhú životnosť, čo v porovnaní cena/výkon, predstavuje pre investora najvýhodnejšie riešenie.

Takto ošetrené murivo sa postupne zbaví obsiahnutej vody a dochádza k vysušeniu. Vysušením obvodovej konštrukcie docielime predĺženie životnosti stavby a zamedzíme poškodzovaniu a deštrukcii stavebného materiálu. Zároveň zamedzíme tvoreniu negatívnych javov, ako sú mokré mapy a plesne vznikajúce na povrchu omietky. Kvalitná nemecká patentovaná technológia poskytuje vysokú kvalitu dodatočnej hydroizolácie, dlhú životnosť, čo v porovnaní cena/výkon, predstavuje pre investora najvýhodnejšie riešenie.

Pozrite si ďalšie projekty

Pozrite si ďalšie projekty

Odstránenie vlhkosti múzea renesančno-barokového kaštieľa v obci Sobotište

V roku 2021 sa obec Sobotište rozhodla riešiť negatívny stav vlhnutia múrov obecného úradu využívajúceho budovy Nyárovského renesančno-barokového kaštieľa v miestnostiach expozície múzea.

Odstránenie vlhkosti refektára Františkánskeho kostola sv. Petra a Pavla v Nitre

V roku 2021 sa správca farnosti rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia múrov a podláh v miestnosti refektára, čo si vyžiadalo komplexné a trvalé riešenie odstránenia vlhkosti.

Máte záujem o nezáväznú cenovú kalkuláciu?