Slovak  English  German  Hungarian

+421 904 066 066

info@odvlhceniestavieb.sk

 ☎️  Zákaznícka linka: +421 904 066 066

SANÁCIA

Odstránenie vlhkosti múzea renesančno-barokového kaštieľa v obci Sobotište

Názov projektu: Sanácia Nyárovského renesančno-barokového kaštieľa
Investor: Obecný úrad Sobotište, č.11, 906 05 Sobotište
Použitá sanačná metóda: plošná injektáž
Zhotoviteľ: ELCOP, s.r.o. | Piesková 1153/14, 949 01 Nitra

PROJEKT

Sanácia zabezpečí vytvorenie dodatočnej zvislej hydroizolácie, pričom zamedzí prestupu vlhkosti a vlhnutiu múrov.

Nyárovský renesančno-barokový kaštieľ Sobotište

Realizácia: 1631

Renesančno-barokový kaštieľ sa nachádza v centre obce Sobotište, na spojovacej trase Senica – Myjava. Bol postavený v roku 1631 a dal ho vystavať šľachtický rod Nyáryiovcov. Požiarom bol zničený v roku 1645. Už o osem rokov bol čiastočne prestavaný a obnovený. Dá sa povedať, že jeho dispozícia sa zachovala do dnešných čias, hoci menšie interiérové zmeny boli prevedené na konci 18. storočia, počas celého  19. storočia a v 40-tych rokoch 20. storočia. V 80-tych rokoch 20. storočia sa vykonala dnešná podoba kaštieľa, ktorá je výsledkom stavebných úprav. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza unikátne múzeum – Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča. Toto múzeum prezentuje návštevníkom bohaté dejiny slovenského družstevníctva od úplných začiatkov až po súčasnosť. Nachádza sa tu pracovný kútik Samuela Jurkoviča, či dokonca súčasné výrobky slovenských družstiev. Múzeum ponúka aj expozíciu, ktorá je zameraná na ľudovú kultúru obce – ľudové nástroje, staré kroje či habánsku keramiku. Okrem múzea sa v kaštieli nachádza aj knižnica, obecný úrad a obradná sieň.

Odstránenie vlhkosti z obvodovej konštrukcie miestnosti družstevného múzea Samuela Jurkoviča

V roku 2021 sa vlastník Obec Sobotište rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia múrov obecného úradu využívajúceho budovy Nyárovského renesančno-barokového kaštieľa v miestnostiach expozície múzea. Vlhkosť prestupujúca kapilárnym vzlínaním a pôsobením tlakovej vody poškodzovala obvodový nielen plášť. Z dôvodu nefunkčnej horizontálnej a zvislej hydroizolácie obvodovej konštrukcie dochádzalo k výraznému prenikaniu vlhkosti aj do interiéru stavby, čo malo za následok narušenie omietok, vytváranie mokrých máp, tvorbu plesní a zdraviu škodlivé prostredie.   Zadanie predstavovalo odstránenie negatívneho javu vlhnutia s prihliadnutím na to, že budova je zo 17-teho storočia. Bolo potrebné zvoliť sanačnú metódu, ktorá by nenarušila statiku budovy, zároveň jednorazovým zásahom odstrániť natrvalo problém kapilárnej vzlínavosti, tlakovo pôsobiacej vody a zamedziť negatívnemu vplyvu, ktorý spôsobuje  vlhkosť.

Injektážna aplikácia nenarušuje statiku obvodovej konštrukcie stavby

Investor sa rozhodol pre jednorazovú  sanačnú metódu, ktorá predstavuje šetrný stavebný zásah, bez narušenia statiky konštrukcie. Použitá patentovaná technológia na odvlhčenie muriva je založená na injektážnej aplikácii sanačnej injektážnej hmoty do obvodovej konštrukcie obvodovej nosnej steny stavby. Aplikáciou injektážnej hmoty sa vytvorí clona/zábrana voči kapilárnemu vzlínaniu vody, čím dochádza k postupnému znižovaniu vody obsiahnutej v murive a k vysušeniu muriva.

Vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie stavby a osadenie voči terénu bola zvolená plošná sanácia obvodového múra. Zvislá hydroizolácia sa vyhotovila v následných radoch, prvý rad hydroizolačnej vrstvy bol vytvorený v interiéry tesne nad úrovňou podlahy a pod úrovňou rastlého terénu v exteriéri.  Injektážna hmota reakciou s vodou obsiahnutou v murive zväčšuje svoj objem, pričom v uzatvorenom priestore sa tlak zvýši a injektážna hmota vypĺňa póry obsiahnuté v materiáli. Týmto spôsobom je vytvorená súvislá zvislá hydroizolačná vrstva v celom priereze obvodového nosného muriva.

Takto ošetrené murivo sa postupne zbaví obsiahnutej vody a dochádza k vysušeniu. Vysušením obvodovej konštrukcie docielime predĺženie životnosti stavby a zamedzíme poškodzovaniu a deštrukcii stavebného materiálu. Zároveň zamedzíme tvoreniu negatívnych javov, ako sú mokré mapy a plesne vznikajúce na povrchu omietky. Kvalitná nemecká patentovaná technológia poskytuje vysokú kvalitu dodatočnej zvislej hydroizolácie, dlhú životnosť, čo v porovnaní cena/výkon, predstavuje pre investora najvýhodnejšie riešenie.

Takto ošetrené murivo sa postupne zbaví obsiahnutej vody a dochádza k vysušeniu. Vysušením obvodovej konštrukcie docielime predĺženie životnosti stavby a zamedzíme poškodzovaniu a deštrukcii stavebného materiálu. Zároveň zamedzíme tvoreniu negatívnych javov, ako sú mokré mapy a plesne vznikajúce na povrchu omietky. Kvalitná nemecká patentovaná technológia poskytuje vysokú kvalitu dodatočnej zvislej hydroizolácie, dlhú životnosť, čo v porovnaní cena/výkon, predstavuje pre investora najvýhodnejšie riešenie.

Pozrite si ďalšie projekty

Pozrite si ďalšie projekty

Odstránenie vlhkosti refektára Františkánskeho kostola sv. Petra a Pavla v Nitre

V roku 2021 sa správca farnosti rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia múrov a podláh v miestnosti refektára, čo si vyžiadalo komplexné a trvalé riešenie odstránenia vlhkosti.

Odstránenie vlhkosti z obvodovej konštrukcie farského úradu v Lehote pri Nitre

V roku 2020 sa správca farnosti Lehota rozhodol riešiť negatívny stav vlhnutia múrov farského úradu. Vlhkosť poškodzovala obvodový nielen plášť stavby ale i priečky v interiéri.

Máte záujem o nezáväznú cenovú kalkuláciu?