Slovak  English  German  Hungarian

+421 904 066 066

info@odvlhceniestavieb.sk

 ☎️  Zákaznícka linka: +421 904 066 066

Odvlhčenie stavieb

S využitím patentovanej technológie a zárukou až na 30 rokov

Čo spôsobuje vlhnutie stien?

Zdrojom vlhkosti v murive je najčastejšie spodné vzlínanie vody (kapilárna elevácia) do stavebných konštrukcií, alebo bočný tlak (tlakové pôsobenie) vody pri stavbách vo svahu. Dôvodom môže byť nesprávne prevedená, nekvalitná, zastaraná, alebo absentujúca hydroizolácia. Príčinou vlhnutia môžu byť tepelné mosty, kondenzácia vzdušnej vlhkosti a presun rosného budu na vnútornú (interiérovú ) stranu muriva. Príčinou vlhnutia stien môže byť aj chybná, poškodená vodovodná, alebo kanalizačná inštalácia, čo sa prejavuje šírením vlhkej mapy z jedného bodu do všetkých strán. Môžedochádzať k zatekaniu cez strechu, fasádu, atiku stavby. Ďalšou príčinou môže byť nesprávne, alebo žiadne odvetranie stavby, napríklad po zateplení starších objektov. Pri zateplení sa väčšinou zakryjú aj prieduchy, ktoré slúžili na cirkuláciu vzduchu, a obmedzená cirkulácia následne vedie k vlhnutiu muriva. Práve preto pri našich realizáciách využívame nasledovný postup:

Konzultácia s našim technikom

Pred realizáciou náš odborný technik pomocou najmodernejších prístrojov zistí stav vášho muriva.

Nezáväzná cenová kalkulácia

Na základe presných hodnôt nameraných technikom pre vás  vypracujeme cenovú ponuku sanácie.

i

Zmluva o realizácií projektu

Po vašom odsúhlasení cenovej ponuky s vami uzatvoríme zmluvu o realizácií projektu.

Realizácia projektu

Po vzájomne dohodnutom termíne zrealizujeme sanáciu. Termíny vybavujeme v čo najkratšom čase.

Odovzdanie diela

Po dokončení všetko dôkladne skontrolujeme. Následne vám dáme protokol, ktorý potvrdzuje záruku.

Z

Finalizácia

Našu prácu skontrolujeme ešte raz a v primeranej dobe po dokončení sanácie uskutočníme kontrolu vlhkosti.

Využívame overenú technológiu

Naša metóda sa od ostatných líši tým, že nielen vytvára bariéru proti prenikaniu vlhkosti, ale v prvom rade steny aktívne vysuší. Použitá tesniaca hmota WBg je na báze priečne sieťovaných polymérov, jedná sa o polymérový gél. Tesniaca hmota WBg v reakcií s vlhkosťou zväčšuje svoj objem, rozpína sa, putuje v rámci muriva, vypĺňa duté priestory, trhliny, prestúpi až do tých najmenších otvorov, pórov a kapilárneho systému muriva. Tlak pri rozpínaní hmoty je pozvoľný, tesniaca hmota murivo nenaruší, naopak, ešte ho spevní. Nehrozia žiadne statické problémy, ako napr. pri podrezávaní stien, alebo odkopávaní stavby. Po vysušení muriva sa z gélu vytvoria kryštáliky. Gél si aj po vysušení muriva udržuje svoju funkčnosť. Pri kontakte s vlhkosťou dôjde k jeho opätovnej aktivácii, vytvoreniu bariéry proti vlhkosti, a murivo opätovne postupne vysuší.

Využívame overenú technológiu

Naša metóda sa od ostatných líši tým, že nielen vytvára bariéru proti prenikaniu vlhkosti, ale
v prvom rade steny aktívne vysuší. Použitá tesniaca hmota WBg je na báze priečne sieťovaných polymérov, jedná sa o polymérový gél.  Tesniaca hmota WBg v reakcií s vlhkosťou zväčšuje svoj objem, rozpína sa, putuje v rámci muriva, vypĺňa duté priestory, trhliny, prestúpi až do tých najmenších otvorov, pórov a kapilárneho systému muriva. Tlak pri rozpínaní hmoty je pozvoľný, tesniaca hmota murivo nenaruší, naopak, ešte ho spevní. Nehrozia žiadne statické problémy, ako napr. pri podrezávaní stien, alebo odkopávaní stavby. Po vysušení muriva sa z gélu vytvoria kryštáliky. Gél si aj po vysušení muriva udržuje svoju funkčnosť. Pri kontakte s vlhkosťou dôjde k jeho opätovnej aktivácii, vytvoreniu bariéry
proti vlhkosti, a murivo opätovne postupne vysuší.

Nezáväzná cenová kalkulácia

Čo je kapilárna vzlínavosť?

Jedná sa o jav kapilárnej elevácie, ktorý spôsobuje prestup vlhkosti (vody) zo spodných vrstiev (podložia) cez základy stavby, až do obvodovej časti (muriva) stavby. Kapilárna vzlínavosť pôsobí voči gravitácii, vplyvom povrchového napätia (adhézie kvapaliny), ktoré ťahá kvapalinu rúrkou (otvormi, pórmi materiálu), dokáže vlhkosť prestúpiť murivom do výšky viac ako 2 metre.

Horizontálna (vodorovná) izolácia nad terénom

Odstránime navlhnuté, poškodené a zasolené omietky. Injektážnu hmotu WBg aplikujeme čo najbližšie k miestu pôvodnej vodorovnej hydroizolácie, navŕtaním otvorom. Do týchto vyčistených otvorov následne zasadíme ventily so spätnou klapkou a tlakovou pumpu aplikujeme injektážnu hmotu Wbg. Presahujúce časti hmoždín sa po aplikácií odstránia, ventil so spätnou klapkou zostáva pod povrchom muriva. Injektáž sa realizuje z jednej strany, exteriér alebo interiér, v jednej, alebo dvoch líniách nad sebou, v závislosti od podmienok.

Plošná (zvislá) izolácia pod terénom

Odstránime navlhnuté, poškodené a zasolené omietky. Injektážnu hmotu WBg aplikujeme plošne, navŕtaním otvorom a vytvorením sietnice. Do týchto vyčistených otvorov následne zasadíme ventily so spätnou klapkou a tlakovou pumpu aplikujeme injektážnu hmotu Wbg. Presahujúce časti hmoždín sa po aplikácií odstránia, ventil so spätnou klapkou zostáva pod povrchom muriva. Injektáž sa realizuje z jednej strany, exteriér alebo interiér, v jednej, alebo dvoch líniách nad sebou, v závislosti od podmienok.

Do akej hrúbky muriva metóda funguje?

Metódu možno úspešne aplikovať do hrúbky steny až 120 cm. Tesniaca hmota WBg je netoxický materiál, bez zápachu, obsahuje ióny striebra a do budúcna pôsobí ako prevencia plesní.

Ako dlho trvá schnutie muriva po realizácií?

Dĺžka vysychania môže trvať od jedného mesiaca až po dva roky, záleží na hrúbke muriva a na tom, či je stena pod alebo nad úrovňou terénu. Následná kontrola prebieha po niekoľkých mesiacoch od sanácie. Metódu možno úspešne aplikovať do hrúbky steny až 150 cm. Látka je patentovaná, netoxická, bez zápachu, obsahuje striebro a do budúcna pôsobí ako prevencia proti plesniam.

Akú dlhú záruku na sanáciu poskytujete?

Záruku dávame na 30 rokov. Naša metóda pochádza z Nemecka, kde sa úspešne používa už niekoľko rokov. Máme výhradné zastúpenie pre Slovensko a Maďarsko. Najmodernejšou patentovanou technológiou odvlhčujeme a dlhodobo ochránime všetky typy muriva pred vlhkosťou. Rýchla aplikácia bez odkopávania, podrezávania a iných náročných mechanických zásahov. Injektážna hmota je nezávadný, netoxický a antibakteriálny materiál s obsahom striebra. 

Ochrana pred vlhkosťou stien pomocou injektáže, aplikácia tesniacej hmoty WBg s rýchlou reakciou a dlhotrvajúcimi účinkami.

Máte záujem o bezplatnú konzultáciu, cenovú kalkuláciu alebo návštevu technika?